• Hedmanin juhlavuoden apuraha, hakeminen ja hakuajat

  Hedmanin Säätiön hallitus päätti vuonna 2014 ryhtyä jakamaan 25.000 euron suuruista Hedmanin juhlavuoden apurahaa Karl Hedmanin 150-vuotispäivän kunniaksi. Tuolloin päätettiin, että apuraha pyrittäisiin jakamaan joka kolmas vuosi. Ensimmäisen Hedmanin juhlavuoden apurahan sai FM, dosentti Harri Kalha. Säätiön hallitus jakoi toisen, 25.000 euron suuruisen Hedmanin juhlavuoden apurahan vuonna 2017 FM, tutkija Niklas Nylundille. Seuraava Hedmanin juhlavuoden apuraha tullee haettavaksi vuonna 2020.


  Apurahan kohde

  Hedmanin juhlavuoden apuraha myönnetään suomalaiseen museotutkimukseen tai museotiomintaa palvelevaan kehittämishankkeeseen. Tutkimusala voi olla taidehistoria, arkeologia, konservointi, kulttuurihistoria, historia, museologia tai muu museotoimintaa tukeva tutkimus. Tutkimus tulee kirjoittaa suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.


  Hakijat

  Apuraha voidaan myöntää yksityishenkilölle, työryhmälle ja yhteisölle, kotimaisille tai ulkomaisille.


  Hakuaika vuoden 2020 Hedmanin juhlavuoden apurahalle (haku päättynyt)

  Apurahan hakemisesta ilmoitetaan lehti-ilmoituksin sekä muilla säätiön hallituksen päättämillä tavoilla. Hakuaika alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.4.2020 Hakeminen tapahtuu kirjallisesti täyttämällä oheinen hakulomake ja toimittamalla se osoitteeseen: 

  Pohjanmaan museo / Hedmanin juhlavuoden apuraha
  Koulukatu 2 
  65100 Vaasa

  Hakemusten tulee olla perillä 30.4.2020 mennessä (postileima hyväksytään). Faksilla tai sähköisesti lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksen tietoja ei voi olellisilta osilta täydentää hakuajan päätyttyä. 

  Apurahahakemukset käsittelee säätiön hallitus. Hallitus voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita arvioimaan hakemuksia sekä seuraamaan monivuotisten hankkeiden toteutusta. 


  Lausunnot / Suositukset

  Hakija voi pyytää hankkeeseen perehtyneeltä henkilöltä hanketta koskevan lausunnon tai suosituksen. Lausunnon antajien nimet on mainittava hakemuksessa. Lausunto tai suositus tulee toimittaa stipendihakemuksen liitteeksi hakuaikana. Lausunnot ja suositukset käsitellään luottamuksellisesti.


  Apurahan jakaminen ja julkistaminen

  Apurahansaajalle ilmoitetaan apurahan myöntämisestä kirjallisesti hakuilmoituksessa ilmoitettuun osoitteeseen elokuun loppuun mennessä. Asiasta tiedotetaan myös säätiön ja Pohjanmaan museon kotisivuilla. Muille hakijoille ei ilmoiteta kirjallisesti. Toisen Hedmanin juhlavuoden apurahan julkistamistilaisuus on Vaasassa syyskuussa 2020.

  Myönnetty apuraha on saajan käytettävissä lokakuussa 2020.

 • Apurahan käyttö ja raportointi

  Apurahan käyttö

  Hakulomakkeen allekirjoittaja vastaa siitä, että myönnetty apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Mikäli hankkeen toteutus viivästyy, sen sisältö muuttuu tai työryhmän kokoonpanossa tapahtuu työn aikana muutoksia, on hakemuksen allekirjoittajan ilmoitettava siitä viivytyksettä säätiölle ja pyydettävä säätiön hallitukselta suostumus apurahan käytön muutoksille. 

  Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta. 

  Apurahat ovat taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita (vuonna 2018 20.461,72 euroa).


  Raportointi ja selvitys apurahan käytöstä

  Apurahansaajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Monivuotisesta projektista toimitetaan vuosiraportti.

  Apurahansaajan on noudatettava säätiön antamia ohjeita apurahan käytön selvittämisestä.

 • Apurahan raukeaminen

  Mikäli apurahaa tai sen osaa ei nosteta kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se raukeaa. Apurahan maksaminen voidaan myös keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi, mikäli hallitus ei anna suostumusta hankkeen jatkamiselle sen viivästymisen, sisällön tai työryhmän kokoonpanon muuttumisen vuoksi.