• Tarkoitus

  Hedmanin Säätiö on vaasalainen yleishyödyllinen säätiö. Säätiön tehtävänä on kartuttaa Pohjanmaan museossa säilytettäviä Hedmanin kokoelmia sekä edistää museotoimintaa Vaasassa. Säätiö voi myös jakaa apurahoja. Säätiön perusti professori, lääkäri Karl Hedman yhdessä vaimonsa Elinin kanssa vuonna 1931.

  Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa kolmijäseninen hallitus. Hallituksen jäsenet valitsee Pohjanmaan historiallisen museon yhdistys r.y. vuorovuosina kolmen vuoden toimikaudeksi.

 • Hallitus

  Puheenjohtaja
  Mikko Könkkölä

  Jäsenet
  Tuija Arina-Sundelin
  Pia Lahdenmäki (maksuliikenne)

  Muut
  Tiina Holm (hallituksen sihteeri, säätiön huoneistovarallisuuden hallinnointi)

  Pohjanmaan museon museotoimenjohtaja toimii hallituksen neuvoa-antavana asiantuntijana ja museon avustushakemusten esittelijänä.