• Kontaktuppgifter

  Stiftelsens e-postadress: info@hedmanskastiftelsen.fi (enbart Hedmanska jubileumårets stipendium)

  Ordförande Mikko Könkkölä
  E-post: mikko.konkkola@gmail.com

  Sekreterare Tiina Holm
  Skolhusgatan 49 A 3, 65100 Vasa
  E-post: tnaholm@gmail.com
  Telefon: +358 (0)50 5170 671