• Ändamål

  Hedmanska Stiftelsen är en vasabördig allmännyttig stiftelse. Stiftelsens ändamål är att förkovra Hedmanska Stiftelsens samlingar som bevaras i Österbottens museum samt att befrämja museal verksamhet i Vasa. Stiftelsen kan även dela ut stipendier. Stiftelsen grundades år 1931 av professor, läkaren Karl Hedman tillsammans med sin fru Elin.

  Stiftelsens egendom och ärenden sköts av en styrelse som består av tre medlemmar. Föreningen för Österbottens historiska museum r.f. väljer styrelsemedlemmarna turvis för en mandatperiod på tre år.

 • Styrelse

  Ordförande 
  Mikko Könkkölä

  Medlemmar 
  Tuija Arina-Sundelin 
  Pia Lahdenmäki (betalningsrörelse)

  Övriga 
  Tiina Holm (styrelsens sekreterare, förvaltande av stiftelsens bostadsegendom)

  Österbottens museums museidirektör fungerar som rådgivande sakkännare och föredrar museets bidragsansökningar.