• SÖK BIDRAG

  Hedmanska stiftelsen kan enligt sina stadgar bevilja verksamhetsbidrag eller understöd för att stöda museiverksamhet och intresset för sådan verksamhet i Vasanejden. Bidrag kan sökas bl a av organisationer, föreningar och privatpersoner.


  INSTRUKTIONER FÖR SÖKANDE AV BIDRAG

  Ansökan om bidrag görs skriftligen genom att fylla ANSÖKNINGSBLANKETTEN och skicka den till adressen:

  Hedmanska stiftelsen
  styrelsens sekreterare Tiina Holm
  Skolhusgatan 49 A 3, 65100 VASA

  eller per e-post till adressen:
  tnaholm@gmail.com

  Ansökningstiden utgår 28.2.2023.

  Ansökningen kan inneha bilagor. Elektriska bilagor bör sändas i pdf-format. Bidrag kan även sökas genom ett fritt formulerat ansökan, men det bör innehålla samma information som ansökningsblanketten.

  Stiftelsen meddelar sökanden om bidrag beviljas eller inte.